Leden 2008

OZANM

24. ledna 2008 v 10:50 | hyena555 |  OZANAM
OZNAM
Nemám doma PC takže v najbližšej dobe nebudem na blog pridávať nijaké vecy, ale možno sa k PC nejako potajomky dostanem a niečo zaujímavé sem pridám... aaaa dúfam že sa vám tieto stránky páčia a prosííííím pridávajte komentáre..thx :ˇ)

Mini snar

21. ledna 2008 v 20:46 | hyena555 |  Sny

MINI SNAR

* AGRESE snaha skrýt v sobě své pravé já, neochota přiznat si problém
* BOUŘE vzplanutí emocí, touhy nebo pudů, extrémní duševní neklid, problém, který už nesmíš přehlížet
* CESTA stojíš na rozcestí, rýsuje se před tebou nový směr, kterým se začne ubírat tvůj život
* DUM lidské tělo a osobnost, podle toho, co se v domě děje nebo jaký je, poznáš, co se děje v tobě
* HÁDKY prožíváš vnitřní konflikt, perou se v tobě dvě strany člověka
* HODINY srdcem cítíš, že stojíš před důležitým rozhodnutím
* HVĚZDA ukazuje ti směr, kterým by ses měla dát, tvůj osud
* CHLAD cítíš-li ve snech chlad, znamená to, že stále neúspěšně usiluješ o osobu opačného pohlaví
* JED cítíš se provinile, někomu jsi v minulosti možná i nerada ublížila
* JÍST buď se chceš nějaké věci zbavit (trháš ji zuby), nebo to znamená pevné spojení s ostatními postavami ze snu, někdy až manželství
* KAMENY vnitřní únava, nechuť cokoli dál řešit, vyčerpání z nahromaděného stresu
* KVĚTINY rozkvět osobnosti často díky novému, rozvíjejícímu se vztahu, nový příliv energie do organismu
* LÉTÁNÍ snaha uniknout zodpovědnosti a každodenní jednotvárnosti
* MĚSÍC je čas na rozhodnutí, které už dlouho odkládáš, spolehni se při tom čistě na svou intuici
* MÍČ znamená varlata, hrát si s míčem se proto rovná touze po sexuálních hrátkách
* MRAKY prahneš po úniku a snadné cestě ven, stavíš si vzdušné známky, taky znak plodnosti a obnovy
* NÁBYTEK potřebuješ domov, cítit klid a mít jistotu, že se můžeš někam schovat
* NEHODA sama sebe trestáš, abys utišila svědomí
* NOS větříš nebezpečí, buď ostražitější a ne tak důvěřivá, může přijít něco, co tě položí na lopatky
* OHEŇ vášeň a touha, symbol rychlého a citově bohatého života, požár je znamení trochu se zklidnit
* OSTROV vysněný cíl, ideální stav věcí, jak by sis je představovala, taky potřeba být nějaký čas sama
* PAVOUK ukazuje na tvou zálibu pohlcovat a přisvojovat si věci ostatních, zvlášť mužů
* PENÍZE množství peněz ve snu znamená stejné množství času nebo energie, někdy i lásky
* POKLAD symbol usmíření, smíření s realitou, s nějakým starým problémem nebo objevení něčeho nového a hezkého
* PROVAZY dva významy: těsný vztah s matkou nebo penis
* PTÁCI neklid, protikladné myšlenky a pocity poletující kolem a vztahující se k jednomu problému
* ROSTLINY vnitřní vývoj a růst
* RYBY tíseň z něčeho neznámého, co ti ale nutně nemusí ublížit, zamysli se hlouběji nad svými problémy
* SLÉZAT (HORU) usiluješ o úspěch a máš vysoké ambice, chceš vyniknout nad všemi ostatními
* SLUNCE moc myslíš, moc nad vším uvažuješ, jednej víc spontánně a vyhneš se mnoha nepříjemnostem
* SMRT konec něčeho starého a začátek něčeho nového, vyproštění se z nepříjemných povinností
* STROM potřeba přítomnosti síly a energie konkrétního muže
* SVATBA myšlenky na smrt, věci se rýsují černě a beznadějně
* ŠKOLA utrpěla jsi šok, který se ti pořád vrací, sen ti ukáže, čeho se přesně týkal
zdroj: http://dennula.blog.cz/0707/mini-snar


Taoizmus 1

21. ledna 2008 v 20:31 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

TAOIZMUS 1

http://www.palya.hu/dolgozat/include/img/tao001.gifhttp://www.fitnet.hu/gif/yinyangk.jpg
Úvod: súčasný svet taoizmu

Taoizmus je jedna z dvoch významných filozofických a náboženských sústav vzniknutých v Číne. Druhým náboženstvom je konfucianizmus. Taoizmus a konfucianizmus vznikli približne v rovnakej dobe. asi v šiestom storočí pred n.l. Buddhizmus, tretie významné čínske náboženstvo sa dostal do Číny z Indie okolo druhého storočia n.l. Tieto tri filozofické a náboženské systémy takmer dva a pol tisíca rokov spoločne utvárali život a myslenie číňanov.
Počet ľudí, hlásajúcich sa k taoizmu je v porovnaní napríklad s tristo miliónmy buddhistov relatívne malý - asi tridsať miliónov. Na západe je vplyv taoizmu pomerne slabý. Taoistické myslenie a filozofiu je však možné vysledovať prakticky vo všetkých aspektoch života číňanov nielen v Ázii, ale aj v iných častiach sveta.

Čo je taoizmus ?
V čínštine slovo tao znamená "cesta". Touto cestou sa jednoducho povedané rozumie cesta prirodzenosti. Taoisti chápu prírodné cykly a neustále premeny v prírodnom svete ako pozemské prejavy veľkej univerzálnej sily. Túto silu nazývajú Tao.
Niektorý taoisti chápu Tao ako najzazšiu skutočnosť, čosi, čo existovalo pred vznikom vesmíru a čo neustále riadi svet a všetko, čo je v ňom. Tao je niekedy stotožňované s Matkou lebo je tiež zdrojom všetkých vecí. Týmto zdrojom však nie je boh alebo najvyššia bytosť, pretože taoizmus na rozdiel od kresťanstva, islamu a judaizmu nie je monoteistický. Jeho vyznávači neuctievajú jedného boha, ale svoje úsilie zameriavajú na dosiahnutie harmónie s princípom Tao.
Na rozdiel od iných náboženstiev taoizmus nemá žiadneho zakladateľa ani inú ústrednú postavu, ako je Ježiš, Buddha, Mohammed či Konfucius. Má ale mnoho majstrov. Veľký taoistický majstri učili taoizmus, písali o ňom, alebo spisovali komentáre ku knihám majstrov. Taoisti sa snaží pomocou štúdia ich kníh nájsť "cestu". Nie je to však jednoduché, pretože podľa taoistických majstrov je možné sa Tao učiť, ale je nemožné Tao vyučovať.

TAO
Tí, ktorý vedia čítať čínštinu, vedia, že každý jednotlivý znak zahrňuje mnoho významových odtieňov. Podľa toho, akým spôsobom je znak použitý, môže predstavovať podstatné meno, sloveso alebo prídavné meno. Vo funkcii podstatného mena sa tao obvykle prekladá ako "cesta", ale okrem toho môže mať tao ešte ďalšie významy; spôsob, akým sa robia rôzne veci, kozmický princíp alebo proste spôsob života taoistov. Tao znamená pre taoistov vnútornú a vonkajšiu cestu alebo ináč povedané cestu v abstraktnom a konkrétnom zmysle.
Jediný čínsky znak môže naozaj vyjadrovať mnoho významov. Každá zložka znaku má tiež svoj vlastný význam. Tak napríklad znak pre tao je kombináciou dvoch znakov, ktoré predstavujú slová hlava a chodidlo. Znak pre chodidlo naznačuje myšlienku smeru alebo cesty a znak pre hlavu myšlienku uvedomelej voľby. Hlava však zároveň znamená počiatok a chodidlo koniec. Znak pre tao tak symbolizuje nepretržitý kolobeh vesmíru, kruh nebies a zeme.
A konečne znak pre tao vyjadruje taoistickú myšlienku, že večné tao je zároveň v pohybe a nehybné. Hlava v znaku predstavuje počiatok - zdroj všetkých vecí - lebo Tao samo o sebe, nepodlieha zmene ani pohybu; "chodidlo" potom znamená pohyb po ceste.

Taoisti tvrdia, že Tao, ktoré sa dá vyjadriť slovami, nie je skutočné či "večné" Tao. Majstri a autori kníh o taoizme môžu ukázať záujemcovi cestu, ale každý človek si musí nájsť svoje vlastné Tao sám.
Taoizmus postihuje nielen intelektuálny a duchovný život svojich stúpencov, ale preniká aj do ich telesného života. V taoistickom videní sveta je ľudské telo mikrokozmom, zmenšeným modelom vesmíru. Taoisti si kladú otázku, ako by človek mohol dosiahnuť súlad z všehomírom, keď nemá v harmónii ani vlastné telo.
Veria, že zdravé telo je prvým nutným krokom k dosiahnutiu výsostných duchovných stavov. S taoizmom sa preto od počiatku spájajú určité liečebné a stravovacie praktiky. Mnoho z myšlienok a metód, ktoré ľudia na považujú za čínske alebo ázijské, majú svoj pôvod v taoizme. Napríklad akupresúra a akupunktúra, metódy orientálnej medicíny, ktoré sa stali v posledných rokoch predmetom štúdia západného lekárstva, vyvinuli taoistický majstri a používali ich po storočia.
Taoistický majstri zaznamenali liečebné využitie tisícich rastlín a zaoberali sa otázkami správnej výživy. Odporúčali prostú, vyváženú stravu vhodnú pre udržanie zdravia a dosiahnutia dlhého života. Taoistické názory na správnu výživu sú celkom odlišné od stravovacích pravidiel, ktoré predpisujú náboženstvá ako judaizmus alebo hinduizmus, vyžadujúce ako súčasť náboženského života odmietanie určitých pokrmov. Taoisti nič nezakazujú, len odporúčajú vyhýbať sa látkam, ktoré telu škodia.
Nedeliteľnou súčastí taoistických praktík je tiež cvičenie. Podľa legendy jeden z prvých taoistických majstrov Čang San-feng pozoroval pohyby zvierat a vtákov a hľadal spôsob, ako ich napodobniť a priblížiť sa tak prirodzenému stavu. Preslávi sa ako zakladateľ tchaj-ťi-čchuanu, starovekej formy čínskych cvičení. Cvičenie tchaj-ťi využíva ovládanie čchi čiže "dychu", nevyhnutné zložky ľudského života, ktorý je pre taoistov základom duševného a telesného zdravia. Cviky z ohýbaním a preťahovaním sa snažia napodobniť prirodzený pohyb zvierat, uvoľniť prúdenie čchi a odstrániť telesné napetie, ktoré ľuďom bráni v nájdení vnútorného mieru a spojenia s Taom.
Taoistická meditácia sa používa k dosiahnutiu harmónie s najzazšia skutočnosťou univerza. Ústrednou myšlienkou taoistickej meditácie je koncepcia wu-wej čiže "nečinenie". Táto koncepcia v praxi znamená dosiahnutie stavu vnútorného pokoja, zanechanie všetkých myšlienok a činností týkajúcich sa vonkajšieho sveta, tak aby mohlo vstúpiť Tao. Veta wej wu-wej v preklade znamená "činiť aniž činíte" alebo "jednať aniž jednáte", avšak tento doslovný preklad nevystihuje jeho plný význam. Wu-wej vyjadruje myšlienku existencie bez vedomého úsilia alebo, inak povedané, jednať bez zasahovania do prirodzeného chodu vecí.
Taoisti veria, že čas strávený v meditácii predlžuje život. To je dôležité, lebo čím dlhšie jedinec žije, tým väčšie sú jeho šance dosiahnuť úplnej harmónie s princípom Tao. Dokonalý človek sa môže stať nesmrteľným a vystúpiť na nebesia, a to nielen duchovne ale aj fyzicky. Mnoho legendárnych a historických postáv údajne dosiahlo tohto stavu nesmrteľnosti nazývaného sien. Veriaci prosia nesmrteľných o pomoc, rovnako ako kresťania prosia o pomoc svojich svätých.
Zdokonaľovaním tela a mysle sa taoisti neustále usilujú o dosiahnutie tohto stavu sien, jednoty s univerzom.
Behom storočí sa konfuciánstvo, buddhizmus a taoizmus vzájomne preplietali a ovplyvňovali. Ako hovoria Číňania, "tri učenia sa zliali v jedno". Toto miešanie rôznych tradícií je v súlade z Ázijským prístupom k náboženstvu, ktorý pripúšťa možnosť veriť vo viac ako jednu pravdu. Mnoho tých, ktorý sa považujú za čínskych buddhistov alebo konfuciáncov, a tiež mnoho agnostikov (tj. ľudí prehlasujúcich, že nikto nie je schopný poznať, či boh existuje, ale nepopierajúcich možnosť jeho existencie) zároveň praktikuje niektoré časti taoizmu. Táto prax je možná, pretože jednotlivé tradície si neprotirečia, skôr sa navzájom dopĺňajú.

Mnohotvárnosť taoizmu.
Taoisti sa nikdy nepokúšali svoje náboženstvo šíriť. Boli to často cestovatelia a pútnici, nikdy však nie misionári. Nevydávali sa do cudzích krajov preto, aby získavali veriacich pre svoju vieru. Taoistický majstri radšej prijímali žiakov u seba a rady im dávali osobne. To viedlo k vytvoreniu mnohých siekt. Taoisti však rozličné interpretácie svojej viery nechápu ako niečo zlého, skôr v týchto odlišnostiach vidia dôsledok nekonečnej rozmanitosti univerza.
Podobne ako v buddhizme existujú aj v taoizme rôzne stupne (pre život v modlitbe a meditácii, pre život obyčajných ľudí atď.)
Taoisti hľadajú vo svojom živote rovnováhu a harmóniu. Ich myšlienky sú často spájané s teóriou jin a jang, ktorá vysvetľuje pôsobenie protikladných síl v prírode. Bez jin nemôže existovať jang. Aby existovala jedna strana musí existovať aj druhá.

Taoizmus v rámci troch tradičných učení.
Taoizmus zdieľa spolu s buddhizmom a konfuciánstvom mnoho spoločných rysov. Rovnako ako buddhisti a konfuciánci sa ani taoisti nezúčastňujú pravidelných bohoslužieb a nemusia sa vyznávať zo svojej viery. Nie sú ani nútený hlásiť sa k určitému vyznaniu. Aj keď existuje mnoho tradičných obradov a zvykov, žiadneho sa veriaci nemusí zúčastniť, aby sa mohol stať taoistom.
Na rozdiel od vyznávačov kresťanstva, islámu alebo judaizmu, taoisti buddhisti a konfucianci neveria v jednu najvyššiu bytosť a v nesmrteľnosť duše. Zatiaľ čo v centre pozornosti veriaceho na západe stojí láska k bohu, náboženstvo v Číne sa sústredilo na etické problémy bežného života a sebazdokonalovanie. Taoizmus poskytuje človeku návod k morálnemu životu a pokúša sa objasniť postavenie ľudského jednotlivca vo svete.
zdroj: http://sacmystery.tripod.com/taoizmus.htm

Taoizmus 2

21. ledna 2008 v 20:30 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

TAOIZMUS 2

http://www.palya.hu/dolgozat/include/img/tao001.gifhttp://www.fitnet.hu/gif/yinyangk.jpg


Pôvod a ranná história taoizmu.
Vedci sa domnievajú, že taoizmus ako určitý myšlienkový sled vznikol okolo šiesteho storočia pred našim letopočtom. Korene taoistického myslenia však siahajú oveľa ďalej. Podľa mnohých veriacich sa dajú stopy taoizmu sledovať až do obdobia vlády veľkého a múdreho cisára Chuang-tiho, známeho ako žltý cisár.
Chuang-ti bol jedným z legendárnych panovníkov žijúcich v období, z ktorého sa nedochovali žiadne historické záznamy. Údajne vládol v rokoch 2696 až 2598 pred našim letopočtom. Chuang-ti sa (podľa legendy) na konci svojej slávnej, 90 rokov trvajúcej vlády vzniesol na chrbte draka do nebies a stal sa nesmrteľným.

Konfucius.
http://astronuklfyzika.cz/Konfucius.jpg
Jedným z veľkých mysliteľov zlatého veku bol Konfucius, ktorý sa narodil okolo roku 551 pred n.l. Konfucius sa domnieval, že liekom na problémy spoločnosti môže byť len morálne, etické chovanie. Putoval po Číne, navštevoval panovnícke dvory a snažil sa presvedčiť vládcov, aby vládli podľa jeho zásad a názorov.
Konfucius odmietal všetko, čo nemalo pravidlá, všetko hrubé, zvláštne alebo nadprirodzené. Odporúčal chovať úctu k bohom a sústrediť sa na vzťahy medzi ľuďmi. Jeho pravidlá zdôrazňovali vernosť, slušnosť, pravdovravnosť a morálnu čistotu.
Ideálna spoločnosť podľa Konfucia by bola taká, v ktorej sa stará panovník o svojich poddaných ako milujúci otec a jeho poddaný ho poslúchajú ako milujúce deti; taká, v ktorej mladší poslúcha staršieho a múdrejšieho a všetci žijú v harmónii ako v jednej rodine.
Stúpenci Konfucia zhromaždili všetky jeho výroky, podobenstvá a krátke príbehy poskytujúce morálne ponaučenie v diele nazvanom Hovory. Konfucianizmus, ako sa nazýva škola vychádzajúca z Konfuciovho učenia, kladie dôraz na zásady správnej vlády a etiku. Dôležitú úlohu v Konfucianizme hrajú obrady, ktoré uvádzajú človeka do súladu s bohom.
O konfuciazme napíšem neskôr samostatnú stránku.

Lao-c
http://www.casodej.cz/OBR/lao.gif
Rovnako ako Žltý cisár je aj postava zakladateľa taoizmu napoly mýtická. Neexistuje žiadny doklad o tom, že Lao-c (*pozri dole) skutočne žil. Podľa niektorých názorov zakladateľom taoizmu nebol jeden človek, ale niekoľko mudrcov žijúcich v rovnakej dobe ako myslený Lao-c. Napriek tomu najstaršie čínske dejiny, napísané okolo druhého storočia pred našim letopočtom, obsahujú stručný životopis tohto muža. Dozvedáme sa z neho, že jeho vlastné meno bolo Li Er a že bol o niečo starším súčasníkom Konfucia.
O jeho živote je známe len málo. Podľa tradície vykonával úrad archivára v kráľovskom paláci v hlavnom meste dynastie Čou. Tam začal byť známy ako Lao-c, čo nie je meno, ale titul s významom "Starý majster". Niekedy ho nazývali aj Lao Tan (Staré veľké ucho). Podľa tradície bol Lao-c veľmi múdry a mnoho ľudí si od neho žiadalo radu v náboženských a politických problémoch.
Lao-c pracoval v kráľovskom archíve až do svojich 90 rokov. V tej dobe prežívala dynastia Čou obdobie úpadku. Práca v archíve ho už unavovala, rozhodol sa preto krajinu opustiť. Keď prechádzal na vodnom byvolovi horským priesmykom, strážca na hranici ho spoznal. Bol veľmi zarmútený, keď si uvedomil, že múdrosť tohto vznešeného starca je pre kráľovstvo naveky stratená. Požiadal Lao-ca, aby predtým, ako krajinu opustí, spísal svoje myšlienky.
Podľa príbehu sa Lao-c na mieste posadil, spísal krátky rukopis, len 5000 čískych znakov a odovzdal ho strážcovi. Potom kráľovstvo opustil a viac o ňom nikto nikdy nepočul. Rukopis, ktorý po sebe zanechal, je známy ako Tao-te-ting, "Kanoická kniha o Ceste a jej Sile".

Tao-te-ting
Tao-te-ting je zbierkou osemdesiat jedna krátkych básní nazývaných kapitoly. V súčasnosti sa medzi domnievajú, že Tao-te-ting nie je dielom jednej osoby, ale skôr zborníkom textov mnohých autorov zhromažďovaných po určité časové obdobie, pravdepodobne behom štvrtého storočia pred našim letopočtom, teda asi dve sto rokov po tom, čo Lao-c žil. Tao-te-ting a jeho filozofické myšlienky sú napriek tomu tradične pripisované Lao-covi.
Či už je Tao-te-ting dielom jednej alebo viacerých osôb v každom prípade autor či autori čerpali z tradície starej tisíce rokov. Básne sú písané veľmi sevřeným štýlom niekoľkými málo slovami a ľudia sa nad ich významom zamýšľajú už storočia, rovnako ako sa zaoberajú významom textov v židovsko-kresťanskej Biblii.
Mnoho básní je adresovaných vládcom, ktorým radí, ako správne vládnuť. Tieto rady sú v určitom smere prekvapujúce. Napríklad miesto toho, aby povedal: "Buď silný, vládni pevnou rukou," Lao-c radí: "Buď slabý, nechaj veci byť, tak ako sú."
Odporúča pokoru a nečinnosť, pretože vládcovia, ktorý sa vmiešavajú do života ľudí, si podľa neho koledujú o problémy.
Niektoré výroky sú vyjadrené formou paradoxov, ktoré si zdanlivo odporujú. Napriek tomu sú Lao-cove myšlienky v úplnom súlade. Čo je nízko nemôže spadnúť, čo je ohnuté nemôže sa zlomiť. Navrhuje riešiť problémy, pokiaľ sú malé, a nečakať až narastú. Vmiešavaním a zasahovaním sa ľudia môžu dopustiť chýb, ktoré sa ťažko odstraňujú.

Čuang-c
http://img408.imageshack.us/img408/294/34640536oh8.jpg
Asi dvesto rokov po Lao-covi objavuje sa ďalší veľký taoistický majster. Volal sa Čuang-c a žil približne v rokoch369 až 286 pred n.l. Čuang-c, zborník prác Majstra Čuanga, bolo prvé dielo ponúkajúce životnú filozofiu, ktorú chápali a mohli vyznávať aj obyčajný ľudia (Tao-te-ting bola kniha skôr pre panovníkov).
Je možné že Čuang-c podobne ako Tao-te-ting spísalo viac autorov, alebo že bol dokonca zostavený až po Čuang-covej smrti. Čuang-c bol učenec ktorý sa zaoberal štúdiom Lao-covho diela. Písal eseje, príbehy a podobenstvá, v ktorých vysvetľoval Lao-cove učenie. Písal ale tak, aby ho pochopili aj prostý ľudia. Má veľký podiel na rozšírení taoizmu medzi prostým čínskym ľudom.
Čuang-c previedol Lao-cove abstraktné úvahy do konkrétnych každodenných situácií. Čo chcel Lao-c asi povedať svojim výrokom "Svět získá ten, kto jej nechá být"? Na vysvetlenie Čuang-c píše:
Ak lučišník strieľa len tak za nič,
ukáže všetkým svoj um.
Ak má strieľať za mosadznú přezku,
už stráca svoj pokoj.
Ak je cena za streľbu zo zlata,
nezasiahne ciel, alebo vidí ciel dvojmo -
pominie sa z toho na rozume !
Jeho umenie sa nijak nezmenilo.
To cena ho kruší. Má teraz starosť.
Myslí viac na výhru,
ako na strieľanie -
a to, že má vyhrať
mu uberá silu.
Aby sme mohli zvíťaziť, musíme sa najprv zbaviť túžby zvíťaziť. Akúkoľvek činnosť by mal človek vykonávať len pre ju samú a nie s vidinou nejakého zisku.

Liou An a Chuaj-nan-c
Liou An (zomrel v roku 122 pred n.l.), bol kráľom malého čínskeho štátu Chuaj-nan. Pozýval na svoj dvor učencov a múdrych ľudí zo všetkých kútov ríše. Jeho dvor sa stal centrom umenia a vied. Tam vzniklo aj tretie najdôležitejšie taoistické dielo Chuaj-nan-c čiže "Majster z Chuaj-nanu".
Táto kniha je súborom dvadsiatich troch esejí. Ich učenie nie je čisto taoistické, lebo do seba zahrnulo aj niektoré konfuciánske prvky.
Jedným z Liou Anovych záujmov bola aj alchýmia (čínsky alchymisti nehľadali ale zlato a bohatstvo, ale vzorec zlatého elixíru života, lieky a podobne). V honbe za zázračným elixírom objavili učenci mnoho liekov a anestetík, štúdiom kovov a ich zliatin vynašli pušný prach a ohňostroj. Vytvárali chemické farbivá a glazúry, ktoré tak preslávili čínsky porcelán. Vo svojich znalostiach praktickej chémie vo svojej dobe ďaleko predstihovali ostatné civilizácie.
zdroj: http://sacmystery.tripod.com/taoizmus.htm


Taoizmus 3

21. ledna 2008 v 20:28 | hyena555 |  Mágia(egyptska, cierna,...), Taoizmus,Anjeli,...

TAOIZMUS 3

http://www.palya.hu/dolgozat/include/img/tao001.gifhttp://www.fitnet.hu/gif/yinyangk.jpg
Taoistické kánony a vierouka

Taoistický kánon
V roku 471 taoistický majstri usporiadali prví Tao-cang - Taoistický kánon. Vychádzali zo všetkých významných taoistických škôl. Odlišné sekty našli spoločný základ v Tao-te-tingu a jeho výklady neskoršími majstrami, ktoré tvoria väčšinu ostatných častí Kánonu, sa stali základným zdrojom taoistických štúdií otázky zmyslu života. Počínajúc druhým storočím nášho letopočtu, taoisti začali považovať Tao-te-ting za text zjavený božstvom.
Prvý Taoistický kánon sa skladá z 1200 zvitkov. Okrem výkladov Tao-te-tingu zahŕňa spisy o alchýmii a nesmrteľnosti, životopisy nesmrteľných a hrdinov a záznamy o dobrých skutkoch a dlhovekosti. Obsahuje filozofické eseje a ľudové príbehy, magické slová a meditáciu, obrady a liturgiu a ďalšie príklady a ukážky taoistického myslenia.
Druhý taoistický Kánon obsahoval 7300 a tretí 4565 zvitkov. Posledná verzia Kánonu bola vydaná v roku 1444, v dobe dynastie Ming a obsahovala 5318 zvitkov.

Tao ako všeobjímajúca skutočnosť
Tao-te-ting začína otázkou: Čo je Tao? Autor odpovedá:
Tao, ktoré lze postihnout slovy,
není věčné a neměnné tao;
jméno, které lze pomenovat,
není večné a meněnné jméno.
Podľa autora je Tao hlbšie ako najhlbšie tajomstvo, aké si myseľ dokáže predstaviť. Nie je možné ho vysvetliť, pretože je príliš nezmerné pre ľudské chápanie. Tao bolo predtým, ako všetko ostatné začalo existovať a keď skončí existencia všetkých vecí, Tao tu bude ďalej. Nikto nie je schopný Tao uspokojivo vysvetliť, pretože ľudské myslenie je obmedzené a nie je v jeho možnostiach Tao pochopiť.
Tao nemôžeme vidieť, dotknúť sa ho, ani ho nijak pocítiť našimi zmyslami, ale je vyjadrené prírodnými silami vesmíru. Rovnako ako vesmír, nemá počiatok ani koniec. Nie je žiadne miesto, kde by Tao nebolo.
Tao je počiatok všetkých vecí. V Tao-te-ting sa hovorí:
Tao plodí jedno,
jedno plodí dve,
dve plodí tri,
a tri plodí všetky veci.
To znamená, že nezmerné, beztvárne Tao existovalo pred všetkým ostatným. Z neho vychádza pôvod bytia, Jedného. Z Jedného vychádza rovnováha protikladných síl jin a jang, ktoré sú protikladné, ale neoddeliteľné. Jin a jang sa prejavujú z troch základných silách sveta, ktorými sú nebo, zem a človek. Z týchto troch vychádza všetko ostatné. Tao je všeobjímajúca sila alebo skutočnosť obsiahnutá vo všetkom.
Taoisti prijímajú myšlienku, že nikdy plne nepochopia Tao. Centrom ich snaženia je nájdenie cesty k dosiahnutiu harmónie s touto silou - "plávať s prúdom" Taa.

Nebytie
Tao, z ktorého vychádza existencia všetkých vecí, sa nazýva Veľká prázdnota alebo "nebytie". Taoisti hľadajú spojenie s týmto stavom prázdnoty, ktorý považujú za vyšší stav ako vedomie alebo myslenie. Taoistická meditácia vyžaduje vyprázdnenie mysle, aby mohli vstúpiť tvorivé sily Taa.

Harmónia a rovnováha: Jin a jang
Ľudia nie sú schopný Tao vidieť, ale môžu si ho uvedomovať v cyklických premenách prírody - noc a deň, zima a leto, dážď a slnko, smrť a narodenie. Tieto protikladné sily prírodného sveta sú obsiahnuté v čínskej koncepcii jin a jang. Tieto dve protikladné sily predstavujú Tao, a pretože Tao je obsiahnuté vo všetkých veciach sú aj jin a jang súčasťou Taa. Jang je sila nebies. Je to sila, pohybu, svetla, ohňa, tepla a života. Doslovný význam jang je "slnečná strana" hory.
Jin, zatienená strana hory, je protikladom jang, ale nie je možné ju on janga oddeliť. Tak ako nemôže byť tieň bez slnka, nemôže byť jin bez jang. Tieto dva princípy vystupujú vždy spoločne v cykloch a súčasťou prírody a Taa. V taoistickom chápaní však tieto sily nie sú ozajstné protiklady, ale jedna druhú doplňujú. Svoje rozdiely riešia v rámci veľkého kruhu symbolizujúceho jednotu Taa.

Relatívna nezávažnosť všetkých vecí
Podľa taoistov každá vec existuje len vo vzťahu k veci inej. Svetlo existuje len vtedy, keď ho porovnáme s tmou... Keď sa taoistu opýtate, či je nejaká vec "zlá alebo dobrá" asi odpovie: "V porovnaní s čím?"
Podľa taoistov, dobro a zlo, áno a nie, nie sú príliš ďaleko od seba, preto treba životné strasti znášať s pokojom. Cesta prírody nie je ani správna ani zlá - proste je. V skutočnosti po určitej dobe sa to čo vyzeralo ako šťastie môže zmeniť na katastrofu a to čo zo začiatku vyzeralo ako nešťastie, skončí dobre. Všetky veci sú v skutočnosti v Tau totožné.
Taoisti dávajú prednosť jednoduchému, prostému životu v súlade s prírodou pred úspechom a kariérou. Príliš mnoho pýchy spôsobí ľudský pád.

Človek a cesta prírody
V taoizme neexistuje žiadny posmrtný život v nebeskom kráľovstve, ako tomu je v kresťanstve, ani reinkarnácia v ktorú verí buddhizmus. Centrom pozornosti taoistov je život teraz a tu, život v tomto svete.
Taoisti si prajú dlhý pozemský život a snaží sa urobiť všetko pre to, aby taký život dosiahli. Žiť podľa taoistických princípov vyžaduje sebadisciplínu, sebauvedomenie a sebakontrolu. Taoisti sa bránia túžbam, žiadostiam a nestriedmostiam, ktoré by ich mohli pripraviť o ich život. Veria, že pomocou najrôznejších životu z zdraviu prospešných činností, ako je cvičenie, meditácia zdravá strava, môžu dosiahnuť veľmi dlhého života. Dúfajú, že keď budú takto žiť, stanú sa sien - dosiahnu nesmrteľnosti v súčasnom živote.
Taoisti považujú ľudskú bytosť za prirodzenú súčasť vesmíru. Preto život človeka, ktorý svoj život dovedie do stavu harmónie s prírodnými zákonmi a cyklamy vesmíru, môže trvať tak dlho, pokiaľ budú existovať nebesia a zem.
Príbehy o taoistických mudrcoch popisujú ich cestu k nesmrteľnosti. V týchto príbehoch taoisti umierajú a sú pochovaný, ale potom sa v ich otvorenej rakvy objaví namiesto ich tela len prútik bambusu alebo meč. Podľa taoistov táto premena znamená, že aj keď sa zdá, že telo zomrelo, to, čo v skutočnosti zomrelo, je len symbol, ktorému dotyčný človek predal svoju podobu. Skutočné telo prebýva v nebi nesmrteľných.

Tri poklady
Taoisti kladú dôraz na význam uchovania "troch pokladov" ľudského života: esencie, energie a ducha. Tieto tri súčasti sú neoddeliteľné a vzájomne závislé. Žiadna z nich nemôže existovať bez ďalších dvoch. Esencia (ťing) sa spája s tvorivosťou a zo základnými telesnými funkciami, vrátane rozmnožovania. Energia (čchy), životná vitalita sa spája s pohybom a silou. Duch (šen) je spojený s vedomím, intelektom a duchovnosťou.
Tieto tri elementy musia byť udržované v rovnováhe a súlade. Obzvlášť dôležitá je čchy, lebo pôsobí na oba ďalšie elementy. Preto taoisti vyvinuli mnoho spôsobov zameraných na ovládanie a uchovanie čchi (rôzne pohybové cvičenia a podobne).

Taoistický pantheon
Niektorý taoisti žijú spokojný život s vedomím, že sú súčasťou všeobímajúcej reality Taa a že keď sa ich pozemský život skončí, zasa sa do Taa navrátia.
Iný taoisti ale veria, že, slovami Lao-ca, "každá forma bytia na svete je prejavom Taa". Najrôznejšie prírodné sily stotožňujú s jednotlivými duchmi a božstvami. Pre takýchto veriacich má taoizmus pripravený celý pantheon - veľký žiariaci šík bohov; všetko viditeľné a neviditeľné na svete je podriadené nejakému božstvu. Je to svet bohov, démonov, bohov ktorý povstali z ľudí (hrdinovia, zbožný ľudia) s vlastnou hierarchiou a presnými pravidlami. O taoistických božstvách sa tu ale nechcem rozpisovať. V knihe z ktorej čerpám nájdete presný popis.
zdroj: http://sacmystery.tripod.com/taoizmus.htm

Sny

20. ledna 2008 v 20:34 | hyena555 |  Sny

SNY

Na čo sú sny?

Stase Michaelsová hovorí o zmysle snov: "Verím, že život je večná spirituálna cesta. Konštruktívnym riešením denných problémov rozvíjame svoje talenty a rastieme, čím napĺňame náš zmysel existencie. Sny sú monitorovací systém duše. Sú nástrojom, ktorý nám umožňuje vysporiadať sa s konkrétnym tu-a-dnes životom."
Každý z nás je jedinečná bytosť s neopakovateľnými talentmi i problémami. Sny nám pomáhajú správne nasadzovať tieto talenty a zlepšujú našu schopnosť čeliť udalostiam, ktoré nás vo fyzickom svete postihujú.

A čo teda sú sny?

Tak pri tejto otázke budem siahať hodne hlboko do minulosti. Asi začneme Sigmundom Freudom, otcom modernej psychoanalýzy. Jeho predchodcovia spozorovali, že muž s vlhkou košeľou sníval, že pláva v rieke. Začali skúmať, či fyzické pocity zodpovedajú za obsah našich snov. Do toho prišiel Freud a zistil, že podvedomie ako súčasť našej mysle je skladiskom pre všetky naše spomienky a túžby. A podvedomie vstupuje do snov - cez ne nám monitoruje stavy našej duše (v zmysle "psyché", nie "nesmrteľnej duše"). Preto sú obsahy našich snov spojené s našim "bdelým" životom.
Potiaľto Freud geniálne prispel k pochopeniu snov, ale vniesol do nich aj jedno individuálne podmienené skreslenie - všetko v snoch odvodzoval od sexuality. Toto skreslenie korigoval Carl Jung. Posunul sen zo "skladiska spomienok a túžob" do úlohy vnútorného "učiteľa", ktorý nás rozvíja. "Spánkové laboratóriá" zas zistili, že spánok sa skladá z fáz mozgovej nečinnosti a fáz sprevádzaných rýchlym pohybom očí, tzv. REM-fáz, ktoré sú vlastne snívaním. Dokázalo sa, že každý z nás v noci sníva, či si to pamätáme alebo nie. Snívame približne každých 90 minút. Sny trvajú od 10 do 30 minút a najdlhšie a najjasnejšie sny sa nám snívajú tesne pred zobudením.
Laboratóriá dokázali, že naša psychická rovnováha nesúvisí s fyzickým odpočinkom, ale so snívaním. Keď nás nechajú spať, ale bránia nám v snívaní, stávame sa podráždení, vyčerpaní, nevrlí a dochádza u nás k hlbokým zmenám psychiky - sme nepriateľskí, dáme sa na alkohol alebo drogy, začíname byť agresívni.
Keď už bolo jasné, že sny sú liekom na psychiku, začalo byť zaujímavé, ako do toho zapadá ich obsah. To viedlo k dvom zisteniam:
 • sny sú príbehy spojené so zážitkami z bdelého stavu
 • námety snov dávajú výpovede o tom, akým smerom sa uberá a bude uberať náš život.
Ktorýsi hebrejský text hovorí, že sny sú neotvorené listy od priateľa. Tým priateľom je naše podvedomie, ktoré nám komentuje naše zážitky a prežívania z bdelého stavu, vkladá ich do širších súvislostí a upozorňuje nás na to, ako môžu ovplyvniť budúcnosť.
Existuje niekoľko druhov snov. Ja používam delenie do piatich skupín:
 1. sny, ktoré spracovávajú bezprostredné zážitky uplynulých dní
 2. sny, ktoré nás upozorňujú na nejaké vnútorné, nevyriešené konflikty, ktoré nám bránia konať racionálne
 3. sny, ktoré nás trenuju na nieco, čo budeme v budúcnosti musieť urobiť
 4. mimotelové zážitky (OOBE: napríklad pri astrálnej projekcii alebo šamanskom putovaní)
 5. profetické sny, teda sny, ktoré nám predpovedajú budúcnosť.

Podvedomie vyberá sny

Cez sny nám naše podvedomie posiela správy (sny 2 a 5). Problém je v tom, že naše podvedomie komunikuje nie prostredníctvom slov, ale prostredníctvom obrazov a zážitkov z minulosti, ktoré v nás vyvolajú isté emócie. A tak z nášho "skladiska spomienok" vytiahne tú, ktorá sa najviac podobá tomu, čo podvedomie u nás chce dosiahnuť. Niekedy síce vytiahne bolestivé a nepríjemné spomienky, na ktoré sme už dávno zabudli, ale nemá vôľu a vlastný záujem a preto je vždy na našej strane. Nie je náš nepriateľ. Ak nás nejakým prežitkom zraní, je to len preto, že tento prežitok zaručene obráti našu pozornosť smerom, ktorým ju nutne musíme obrátiť, ak chceme zvládnuť ďalší stupienok na rebríku nášho rastu. Čím naliehavejšia je správa a čím viac podvedomie chce, aby sme si ju všimli, tým drastickejšie obrazy nám pošle. Napríklad ak sa nám sníva, že nám spadla strecha na hlavu a zabila nás, je najvyšší čas ísť sa na tú strechu pozrieť, či náhodou nezačína zatekať alebo či sa na nej niečo nezačína kaziť. Teda význam sna nie je nikdy taký drastický / krutý / absolútny ako to, čo sa nám sníva.
A s tým je spojená jedna hlavná ťažkosť. Ak ste chceli vedieť, čo vaše sny znamenajú, a kúpili ste si snár, zabudnite naň! Naše podvedomie totiž používa naše individuálne symboly a zážitky - a tie môžu byť rozdielne pre každého z nás. Univerzálny "snár" vám nepomôže. Dajme tomu, že sa dvom ženám sníva o svadbe. Pre jednu svadby znamenajú vrchol blaženosti a vstup do dospelého sveta. Druhá sa práve rozviedla s manželom, za ktorého sa vydávala s veľkou pompou, no potom ju bil a týral. Ten istý sen by prvej žene niesol správu "si už dospelá a je na čase, aby si sa usadila a založila si rodinu", kým pre druhú ženu by správa asi znela "veci nie sú vždy to, čo sa na prvý pohľad zdajú byť - daj si pozor, zasa sa ideš rozhodnúť podľa obálky, nie podľa obsahu!" Vidíte ten rozdiel?

No, tak ide sa na vec!

Takže dosť bolo teórie. Ak chcete vedieť, čo vaše sny znamenajú, existuje len jedna cesta - začnite si viesť denník snov (ja tomu hovorím "senník" :-P ), rozoberajte, čo sa vám sníva a podchyťte svoju vlastnú symboliku. V druhom stupni sa pomocou tejto symboliky naučte komunikovať s podvedomím. V treťom stupni sa naučte dávať podvedomiu príkazy alebo otázky cez cielené snívanie.

Zapisujeme sny

Začnem zopár základnými pravidlami, ktoré sa postarajú o rýchly úspech:
 • Zoženieme si zošit. Zošit budeme držať pri posteli spolu s perom a budeme ho používať na zapisovanie snov. Už len slová, ktoré použijeme pri zapisovaní sna, nám dávajú zaujímavé postrehy! (A aj chyby, ktoré v rozospalosti pri zápise urobíme.) Ja si stránky zošita vždy zohnem tak, aby mi na kraji vznikol užší stĺpec. Sen zapisujem do širšieho stĺpca a okrajový stĺpec nechávam voľný na asociácie, čo ma napadnú pri zapisovaní, alebo na vysvetlenia, ktoré ma napadnú, keď sny spätne čítam.
  Spočiatku si pri zobudení budeme pamätať len útržky posledného sna. Neskôr zistíme, že sa nám za noc sníva viackrát, a budeme schopní si všetky tie sny aj zapamätať. Všetky sny jednej noci sa obvykle točia okolo jednej a tej stej témy, takže nie je nutné pamätať si ich všetky - postačí ten posledný. Ak si ich však pamätáme, zapíšme si ich všetky!
 • Pred spaním trochu relaxujme a zbavme sa neodbytných myšlienok zo zvyšku dňa. Takto sa oveľa rýchlejšie dostaneme do stavu, keď sa podvedomie dokáže s nami kontaktovať.
 • Uvedomme si, o čom rozmýšľame, než si ľahneme spať. Sny sa zapodievajú tým, na čo sme sa počas dňa sústreďovali, a naše myšlienky pred zaspatím to robia tiež.
 • Naprogramujme sa. Povedzme si "budem si pamätať svoje sny z tejto noci". Tým posielate podvedomiu signál, že ho mienite počúvať a že sa od neho mienite učiť.
 • Na prebudenie si nechajme dostatok času. Ak musíme vstávať na istú hodinu a chceme si ešte predtým zapísať sny, potrebujeme si budík nastaviť o 10 minút skôr.
 • Nevyskakujme hneď z postele. Náhle pohyby urýchlia prebúdzanie a vymažú nám spomienky na sen. To isté vraj robieva pohľad do okna. Preto by sme pri prebúdzaní mali ešte chvíľu zostať ležať so zatvorenými očami a spomínať si, čo sa nám prisnilo. Ak sa to nepodarí na prvýkrát, nič sa nedeje - cvik robí majstra!
  A ak si napriek pomalému vstávaniu sen nepamätáme, všimnime si aspoň svoje pocity po zobudení a na čo myslíme. Možno sa nám odrazu odniekiaľ vynorí spomienka na časť sna.
 • Keď sme si už na sen spomenuli, nezostaňme ležať, ale si ho okamžite zapíšme.

Analyzujeme sny

Na to použijeme 5-krokovú metódu Stase Michaelsovej. Hlavnou črtou tejto metódy je, že nájdeme "ústredný motív" pre náš sen.
 1. Emocie: Ako som sa cítil(a) počas sna? A ako po zobudení? Je to pocit, ktorý mám často, alebo by som ho mohol(a) potrebovať častejšie? Odráža niečo nové, alebo niečo z minulosti? Burcuje ma alebo vynáša na povrch potlačené pocity?
 2. Hlavna tema pribehu:
 3. Použiť pritom slová "niekto" a "niečo" a zosumarizovať priebeh sna v jednej vete. Ak sen pozostáva z viacerých častí, je vhodné nájsť tému pre každú časť a potom ich skúmať, ako idú po sebe.
 4. Priradenie temy k oblasti zivota: Keby táto téma bola odrazom nejakej oblasti môjho života, ktorá oblasť by to bola?
 5. Symboly: sú unikátne pre každého človeka. Často sa zakladajú na slovných hračkách, napr. "stratiť hlavu". Vytvárajú koláž, teda nový obraz z kúskov, ktoré už poznáme.Začnime so symbolmi a podrobnosťami, ktoré v nás vytvárajú najväčšiu rezonanciu. Máme k dispozícii dve metódy: asociačnú (podľa Freuda), kde sa prenášame do minulosti a vyvolávame si minulé asociácie, alebo amplifikačnú (podľa Junga), kde hľadáme všetky paralelné významy symbolu v prítomnosti.
 6. Aplikácia: Ako použijem zistenie? Potrebujem zmeniť postoj, potrebujem zmeniť rozhodnutie? Sny sa majú používať prakticky.

Začíname interpretovať

 • Podvedomie sa snaží komunikovať svoje správy cez obrazy nám známe, niekedy šifrované cez asociácie. Presne takým spôsobom ich musíme dešifrovať.
 • Nech už vo sne vystupujú rôzne postavy, ide väčšinou o teba a rôzne aspekty tvojej osobnosti.
 • Všímame si farby našich snov:
  • Jasné, žiarivé farby reprezentujú supervedomie, vyššie roviny vedomia; často sú v nich skryté profetické správy.
  • Tlmené, nejasné svetlo, sépiové tóny alebo čiernobiele farby reprezentujú nižšie roviny vedomia a často sa zapodievajú dodatočným spracovaním prežitkov.
  • Veľmi tmavé, v noci a pod. sa odohrávajúce sny predstavujú hlboké podvedomie.
 • Budovy v našich snoch obvykle predstavujú našu dušu. (Jeden z mála archetypov.)
 • Sny môžu preháňať, aby zdôraznili nejaký motív, aj keď niekedy nepreháňajú.
Nabudúce sa vrátim k jednotlivým pravidlám interpretovania snov a potom si rozoberieme jednotlivé skupiny snov. Ale predtým malé cvičenie:
"Citlivé mladé dievča odvážne stúpa nahor úzkym schodiskom do podkrovia starého, temného a vŕzgavého domu - takého, aké ukazujú horory o strašidelných domoch. Na vrchu schodiska sú ťažké drevené dvere. Dievča vie, že za dverami stojí stará žena a v rukách drží obrovskú sekeru, pripravená zabiť každého, kto vstúpi. Dievča v hrôze napriek tomu pokračuje, pretože v podkroví sa skrýva tajomstvo, ktoré môže zmeniť celý jej život. Vyjde na vrch schodov, otvorí dvere a zamrzne v pohybe, keď sekera starej ženy spadne na jej hlavu."
Toto je sen, ktorým začína kniha Stase Michaelsovej. Snival sa jej, keď sa začala hlbšie zaoberať snami a ich významom. Čo vy naň? Skúste interpretovať! (Použite na to komentáre/comments).
zdroj: http://helar.wordpress.com/


Ako nas sny trenuju

20. ledna 2008 v 20:30 | hyena555 |  Sny

AKO NAS SNY TRENUJU

Čo robíte, keď nič nerobíte? Ak odpoviete "nič", prešli ste testom logiky - a pohoreli v teste neurológie.
Keď ľudia robia rôzne úlohy - zratúvajú čísla, porovnávajú tvary, rozpoznávajú tváre -, aktivujú sa rôzne oblasti ich mozgu. Scany mozgu ukazujú, ako sa niektoré časti mozgu na snímke "rozsvietia". A kým sa jedny "rozsvietia", iné "zhasnú". Táto tmavá sieť je akoby "vypnutá", keď sme "zapnutí", a "zapnutá", keď sme "vypnutí". Ide o čelné, bočné a stredné časti temporálnych lalokov. Kým "nič nerobíme" (teda napríklad ležíme a čakáme na snímku mozgu), vtedy sú v hektickej činnosti. Len čo príde prvá inštrukcia, činnosť v nich zamrzne. Takže keď nič nerobíme, tak vlastne niečo robíme - ale čo?
Zdá sa, že cestujeme v čase.
Ľudské telo sa pohybuje v čase za jednu sekundu o jednu sekundu. Ľudská myseľ sa môže pohybovať časom hocijakým smerom a hocijakou rýchlosťou. Naša schopnosť predstaviť si, čo budem robiť zajtra, alebo spomenúť si, čo som robil pred rokom, je pomerne mladá evolučná schopnosť, ktorá chýba v zvieracom svete. Máme v mozgu malý stroj na cesty časom. Ak sa v dôsledku choroby alebo nehody alebo vekom tento stroj pokazí, zaviazneme v súčasnosti. Napríklad Alzheimerova nemoc napáda túto tmavú sieť a odsúdi človeka na nekonečne "tu a teraz", neschopného pamätať si včerajšok alebo predstaviť si zajtrajšok.
Prečo nám dala príroda schopnosť cestovať v čase? Možno preto, aby sme neplýtvali skúsenosťami. Svet je nebezpečné miesto a tak skúseností potrebujeme hodne, aby sme sa ochránili. A niektoré skúsenosti dávajú zmysel až pri spätnom pohľade - pochopíme súvislosti a sme schopní z nich vyvodiť poučenia pre budúcnosť. A naša "cesta v čase" nám túto skúsenosť vie priniesť pred oči vždy, keď ju budeme potrebovať, a prehrávať si ju znova a znova v iných situáciách.
Keď robíme skúsenosti (počúvame, pozorujeme, skúšame), naša tmavá sieť oddychuje. Len čo skúsenosť pominie, sieť sa prebudí a my sa začíname pohybovať krajinou minulých skúseností, aby sme zistili, ako sa z prežitého môžeme poučiť.
Zvieratá sa učia formou pokus-omyl a čím sú chytrejšie, tým menej pokusov potrebujú. Cesty späť v čase nám veľa z pokusov ušetria - ale cesty vpred v čase nás celkom zbavujú potreby skúšať. Sme ako pilot v simulátore, prehrávame si situácie, riešime ich a učíme sa z nich - bez toho, aby sme ich vôbec zažili.
Ale najprekvapivejšie na tmavej sieti nie je to, čo robí, ale ako často to robí. Neurológovia tvrdia, že je to vlastne štandardný stav mozgu - teda že viac času trávime cestovaním v čase ako zotrvávaním v prítomnosti, len si málokedy uvedomujeme, keď to tohto stavu spadneme.
Spracované podľa Daniela Gilberta a Randyho Bucknera
zdroj:http://helar.wordpress.com/

Emocie + hlavna tema pribehu

20. ledna 2008 v 20:30 | hyena555 |  Sny

EMOCIE + HLAVNA TEMA PRIBEHU

Emócie zo sna

Ak sa chceme pustiť vážne do interpretácie snov, začneme niečím, čomu nepotrebujeme rozumieť, ale napriek tomu to budeme jasne vedieť. Ide o pocity, ktoré v nás sen vyvolal. Ako sme sa cítili počas sna a ako pri zobudení? Boli sme otrasení, potešení, vyvolal v nás pocity, o ktorých sme nevedeli?
Niekedy je významom sna emócia, ktorú v nás sen vyvolal. Podvedomie s nami totiž rozpráva cez emócie, ktoré sú naviazané na isté obrazy. Obrazy do sna vyberá podľa emócií, ktoré sú na ne naviazané - a preto majú emócie zo sna vyšší význam ako samotný dej. Sú prvým ukazovateľom toho, ako treba sen interpretovať. Ak nás naplnil radosťou, pôjde o dobrú správu. Ak nás zaskočil a nechal na rozpakoch, musíme správu interpretovať ako niečo, čo si potrebujeme uvedomiť. Ak nami otriasol, vyžaduje sa okamžitá pozornosť a rýchle konanie. A tak ďalej.
"Som stavebný robotník. Naliali sme betón do debnenia a keďže sa ponáhľame, ostatní chlapi už debnenie rozoberajú, hoci betón ešte nie je suchý. Pozerám na to a cítim ohrozenie."
Toto je sen chlapca, ktorý sa po liečbe rakoviny plánoval vrátiť späť do práce. Hlavná emócia bol pocit úzkosti a ohrozenia. Podvedomie mu posielalo správu, že ešte nie je na to čas…

Hlavná téma

Keď si pozrieme, o čom boli všetky sny našej noci, hľadajme v nich niečo ako "spoločný refrén" - opakujúci sa námet. Niekedy nie je ľahké ho spozorovať. Začneme tým, že si zozbierame deje snov (a nič iné; ešte zatiaľ neinterpretujeme), ľudí a veci nahradíme slovami "niekto" a "niečo" a zhrnieme dej do jedinej vety. Postupujeme, akoby sa nás niekto spýtal, o čom je náš obľúbený film alebo kniha.
"Vidím na okne kvetináč s mojou najnovšou kvitnúcou orchideou. Je nádherná, zdravá, má lesklé listy a žiarivé mnohofarebné kvety. Odrazu vidím, ako po stopke lezie húsenka a začína ohrýzať púčiky. Viem, že ak nič neurobím, zničí celú kvetinu, ale neviem, čo mám narýchlo robiť, aby som tomu zabránila. Zobudím sa celá podráždená, že niečo mne také drahé je v ohrození."
Hlavná téma tohto sna by sa dala opísať ako "ak nezareaguješ rýchlo, prídeš o niečo tebe drahé" alebo pohľad z opačnej strany: "ak si chceš niečo udržať, musíš rýchlo konať".
Všimnime si, že v téme sa nehovorí nič o orchidei ani o húsenke. Obvykle detaily celkom vynecháme - či už zahmlením cez slová "niekto" a "niečo", ale aj popisovaním deja cez iné slovesá, než cez ktoré ho popisujeme v sne. Tým sa postupne cez "obal" prepracovávame k skutočnému významu výpovede sna.
Ak máme za noc viacero snov, je dobré zapísať si ich v poradí, v akom sa nám snívali, a každej časti dať osobitne tému. Potom sa pozrieme, ako témy na seba nadväzujú, a robíme z toho úsudok o význame všetkých snov.
Cvičenie: Ako podľa vás vyzerá téma tohto sna? (Na odpoveď použite komentáre/comments)
"Niekam som šla s mamou. Z nejakého dôvodu som sa vrátila z polcesty a mala som mamu počkať v byte, lebo nemala kľúče. Dole v dvore som však niekoho stretla a zakecala som sa. Potom som sa výťahom odviezla hore a mama tam už bola. Prekvapilo ma to, lebo som nemyslela, že som hovorila tak dlho. Navyše nemala mať kľúče, ale ukázalo sa, že si ich predvídavo vzala (zdá sa, že vedela, s akým nepoľahlivcom má do činenia). Nebola ani naštvaná, len rezignovaná. U mňa pocit zahanbenia a ľudského zlyhania."
zdroj: http://helar.wordpress.com/


Priradenie temy k oblasti zivota

20. ledna 2008 v 20:28 | hyena555

TEMA K OBLASTI ZIVOTA

Keď už sme našli hlavnú tému sna, máme v rukách výborný nástroj na interpretáciu. V tomto okamihu si potrebujeme položiť otázku: "Keby bola táto téma odrazom môjho života alebo časti zo mňa, o ktorú oblasť by išlo?" Takže sa nepýtame, čo sen znamená, ale ktorej oblasti v našom živote sa pravdepodobne dotýka.
Ak sme si tému stanovili správne, bude pripodobenie k oblasti života väčšinou veľmi jednoduché. Po nájdení paralely odrazu začne mať sen celkom jasný význam. Pozrime sa na to cez sen, ktorý som už použila:
"Vidím na okne kvetináč s mojou najnovšou kvitnúcou orchideou. Je nádherná, zdravá, má lesklé listy a žiarivé mnohofarebné kvety. Odrazu vidím, ako po stopke lezie húsenka a začína ohrýzať púčiky. Viem, že ak nič neurobím, zničí celú kvetinu, ale neviem, čo mám narýchlo robiť, aby som tomu zabránila. Zobudím sa celá podráždená, že niečo mne také drahé je v ohrození."
Téma tohto sna bola: "ak si chceš niečo udržať, musíš rýchlo zastaviť niečo v zárodku".
Teraz potrebujeme nájsť paralelu s naším životom. Začneme sa pýtať:
 • Čo v mojom živote ukazovalo nové "výhonky" - teda naberalo nový smer?
 • Je v mojom živote niekde niečo negatívne, čo treba "zastaviť v zárodku"?
 • Je v mojom živote niečo, čo sa začalo vyvíjať novým, dobrým smerom? Je tam niečo, čo by mohlo tento vývoj zmariť?
Žena, ktorej sa sen sníval, odhalila, že ide o jej postoj k šéfovi v práci. Kedysi si nevedeli prísť na meno, potom sa snažila uviesť veci na lepší základ a celkom sa jej to podarilo, ale v poslednej dobe sa začali vynárať staré, nespracované zazlievačky. Sen jej naznačoval, že musí zazlievačky potlačiť, inak celá jej snaha vyjde navnivoč.
Cvičenie: Predstavte si, že za vami príde niekto s nasledovným snom.
"Vidím mladého Japonca, ktorý sa veľmi tešil, až urobí skúšku. Ale keď sa ho na to spýtam, je ticho a tak viem, že skúšku neurobil. Chvíľu čakám, ale potom mu s dôrazom poviem, že sa musí pokúsiť znova. Poradím mu niekoľko spôsobov, ako to zvládnuť."
 • Ako by vyzerala hlavná téma tohto sna?
 • Aké otázky mu položíte, aby ste našli paralelu medzi snom a jeho životom?
zdroj: http://helar.wordpress.com/


symboly v snoch

20. ledna 2008 v 20:25 | hyena555 |  Sny

SYMBOLY

Keď sme si určili emócie, zadefinovali hlavnú tému sna a našli sme pre ňu paralelu s naším životom, je na čase začať sa zaoberať symbolmi, ktoré sa v sne vyskytujú. Začnime symbolmi, ktoré nás najviac burcujú alebo iným spôsobom na ne najviac reagujeme. A nezabudnime - všetky symboly sú výlučne naše a zakladajú sa na našich prežitkoch, skúsenostiach a presvedčeniach: u jedného človeka sa červená ruža spája so šťastím a darom z lásky, kým u iného vyvoláva spomienku na pohreb niekoho blízkeho.
Význam symbolov získame z toho, s akými spomienkami sa u nás viažu. Neváhajme sa s nimi preto "pohrať". Podvedomie ich bude používať znova a znova a ak sa nám podarí význam symbolu dekódovať raz, budeme ho nabudúce vedieť interpretovať rýchlo a bez ťažkostí. Berte to, akoby ste sa učili nový jazyk - jazyk komunikácie s podvedomím.

Ako dekódovať symbol?

Sú na to dve metódy: asociačná a znásobujúca.
Asociačná metóda pochádza od Freuda: vezmeme symbol a snažíme sa zistiť, čo nám pripomína - od prvej asociácie postupujeme spätne k pôvodnej asociácii a čakáme, kedy to u nás "zaklikne". Napríklad:
"Som v obchode a vyberám si kabát. Na jednej strane sú ružové kabáty v rôznych strihoch a odtieňoch, ale ja prejdem popri nich bez povšimnutia a idem k regálu so sivými kabátmi. Vyberiem si svetlosivý. Som so svojím výberom spokojná a súčasne trochu sklamaná."
Výrazný symbol je tu kabát - ružový a sivý. Ak si spomínate a napriek tomu si neviete spomenúť na situáciu s ružovým kabátom, skúste si spomínať, kedy naposledy ste mali do činenia s kabátmi a ich kúpou. Možno si zrazu spomeniete na nákup so sestrou, kde ste videli ružové kabáty a jeden z nich sa vám dokonca páčil. Ale ešte stále nemáte asociáciu. Tak skúste spomínať, o čom ste vtedy pri obzeraní kabátov rozmýšľali. A "klik!" - spomeniete si, že vás napadlo, že by ste si ho kúpili, lebo vyzerá tak krásne žensky, ale bude to musieť počkať, až si nájdete niekoho, s kým sa budete vo vzťahu cítiť bezpečne…
A už sa nám pomaly črtá, čoho sa sen dotýka. Dotýka sa otázky vzťahu k niekomu. Možno ste niekoho stretli a uvažujete, či je to ten pravý. A čo napovedá sen? Kúpili ste si ružový kabát? Nie, kúpili ste sivý. Odpoveď: ešte to stále nie je ten pravý. A odtiaľ pramení aj ten pocit sklamania, ktorý pri kúpe máte!
Druhá metóda pochádza od Junga je znásobujúca - miesto toho, aby ste šli v asociovaní do minulosti, zozbierate si všetky paralelné asociácie a významy, ktoré má symbol pre vás v súčasnosti. Keď napríklad snívate o ruži, nepýtate sa "kedy naposledy som videl(a) ružu?", ale napíšete si zoznam toho, čo pre vás ruža znamená: napríklad lásku, vôňu, krásu, oddych, nehu, pozornosť a podobne. Potom takisto skúmate, či niektorý z tých významov u vás "nezaklikne" a nenapovie, o čom sen je. Ak si vezmeme náš sen z príkladu, potom otázka znie: "čo pre nás kabát znamená?" A odpovede môžu byť teplo, ochrana, bezpečie - a toto sú presne tie vlastnosti, ktoré ste od vzťahu očakávali.

Slovné hračky v obrazoch

Symboly sú často stelesnenou slovnou hračkou. Ak sa vám napríklad sníva o niekom, komu chýba hlava, môže to byť poukázanie na to, že "strácate hlavu". Naše podvedomie pozliepa kúsky iných obrazov do nového obrazu. Pritom však používa len tie prostriedky, ktoré používame aj my. Ak sme obvykle zdvorilí, aj naše snové symboly a príbehy budú skôr zdvorilé. Napríklad spisovateľ môže mať sny v troch dejstvách: úvod, jadro a záver. Formát našich snov bude vždy odrážať náš spôsob myslenia a vyjadrovania.

Spoločné symboly

Aj keď väčšina symbolov bude pre nás jedinečná a nepodobná hocikomu inému, sú isté symboly, ktoré zdieľame - v rámci kultúry, v rámci spoločenskej vrstvy alebo v rámci ľudskej rasy.
Zvieratá v snoch
Zvieratá v snoch sa takmer vždy týkajú nejakej našej osobnostnej črty - väčšinou negatívnej, lebo je ľahšie pripustiť si negatívny povahový rys u zvieraťa ako u seba samého. Napríklad čoraz dlhšie spávate a čoraz neskôr vstávate, až sa vám sníva, že v svojej posteli vidíte lenivú, prevaľujúcu sa kravu. :-P
Autá
Autá a dopravné prostriedky v snoch často zastupujú naše telo (=dopravný prostriedok, v ktorom cestujeme životom). Alebo predstavujú smer, ktorý si v živote volíme. Ale vždy treba vychádzať z toho, aké skúsenosti a spomienky sa u nás na autá viažu.
Deti
Pretože deti bývajú obvykle symbol niečoho nového a radostného, často v snoch zastupujú nové plány, nové začiatky, nové činnosti. Správanie dieťaťa v sne bude predpoveďou pre to, ako sa tieto záležitosti budú vyvíjať.
Šaty
Šaty meníme v závislosti od nálady alebo príležitosti - preto sú dobrým symbolom našich nálad a postojov. A sú symbolom rolí, ktoré v živote zastávame. Napríklad sa vám sníva, že sa hrabete v skrini a nič z vašich šiat vám už nesedí. Mohol by to byť signál, že ste "vyrástli" zo svojich spoločenských a životných rolí a potrebujete v živote niečo zmeniť.
Smrť
Keď v našom sne vystupuje smrť (pohreby, zomieranie), je vo väčšine prípadov symbolom podstatnej alebo drastickej zmeny buď v našom vnímaní, alebo v našom prežívaní. Sny o smrti bývajú často aj symbolom konfrontácie s vlastnými strachmi. Mne sa raz snívalo, že ma naháňal lev. Utekala som pred ním a myslela som si, že aj tak ma nezožerie, lebo sa predtým zobudím. Lenže on ma dobehol a zožral, už som bola v jeho žalúdku a ešte stále som sa cez jeho papuľu pozerala von. Tento sen mi napríklad ukazoval, že niečo, čo som si nechcela pripustiť, sa napriek tomu zmení - a že môj život bude aj tak pokračovať.
Tváre a časti tváre
Časti tela sú v snoch spojené s ich skutočnou funkciou. Napríklad odporné zuby môžu znamenať "hovoriť škaredo o niekom", pretože slová vychádzajú z úst. Vlasy tuhé ako prilba môžu zas znamenať skostnatené myslenie - vlasy sa väčšinou v sne spájajú s myslením, pretože pokrývajú (teda, aspoň u niektorých ľudí :-P ) tú časť hlavy, kde sa myslenie odohráva (teda, aspoň u niektorej časti ľudí :-P ).
Jedna z čitateliek písala, že v sne vídava oči: "Stáva sa mi, že ešte nespím ale ani nie som zobudená. Nerobím to vedome príde to samo od seba niekedy len na chvíľu privriem oči a vidím nejaké výjavy (väčšinou sú to vždy len oči, viem presne či patria mužovi alebo žene) pozorujem ich ale keď sa upriamia na mňa zľaknem sa a hneď sa prebudím." (post: Astrálne cestovanie) Oči s istým výrazom bývajú často symbol kontroly. Možno má čitateľka nutkanie ovládať situáciu, alebo máva pocit, že je "pod dohľadom" a musí svoje skutky zdôvodňovať. A tie oči na ňu pozerajú podľa toho, ako sa vnútri cíti, že sa v danom dni zachovala.
Domy, stavby, miestnosti
Často predstavujú tú časť nášho života, na ktorú sa nás sen snaží upozorniť. Kancelária môže znamenať situáciu v práci alebo kariéru, kuchyňa môže predstavovať naše stravovacie návyky alebo fyzické potreby, alebo je to analógia k tomu, čo v živote "pečieme", pričom to, ako "pečieme", poukazuje na to, ako sa správame v konkrétnej životnej situácii.
Z iného zdroja ešte viem, že domy v našich snoch (a hlavne schodiská) predstavujú mapu nášho vnútra: v pivnici sídli podvedomie, na prízemí sídli náš život každodenný a na poschodí či pod strechou sa zasa nachádza naša spiritualita. To, kam na schodisku máme namierené a čo sa tam udeje sú poukazy buď na zanedbané vnútorné záležitosti alebo na nové možnosti, ktoré sa nám otvárajú.
Peniaze a šperky
Keď sa nám v sne ukazujú peniaze alebo šperky, býva to často upozornenie, aby sme prehodnotili svoje hodnoty alebo vzťah k hmotným statkom. A ak sa nám sníva, že vyhráme v lotérii, obvykle sa to viaže na úspech v nejakej aktivite alebo situácii, nie na výhru peňazí!
Ľudia
Veľmi často si myslíme, že ľudia vo sne sú tí, ktorých predstavujú. Obvykle sa mýlime - ľudia v našich snoch bývajú len zrkadlo, ktoré našim osobnostným črtám nastavuje podvedomie. Buď predstavujú vlastnosti, ktoré potrebujeme rozvinúť, alebo tie, ktorých sa potrebujeme zbaviť. Keď sa nám sníva o nejakom človeku, spýtajme sa: "čo sú dve hlavné črty tohto človeka, ktoré pre mňa symbolizuje? Ktoré z toho mám rád a ktoré nie?" Odpovedzme si spontánne, veľmi nešpekulujme, a potom sa úprimne pozrime na seba, či ich nenájdeme.
Toto platí hlavne pre ľudí, ktorí začínajú na sebe pracovať. Keď už v sebe vytvoríme rovnováhu a spracujeme svoje "dlhy" z minulosti, zistíme, že niektoré sny sú skutočne o iných ľuďoch: varovania ohľadne ich zdravotného stavu alebo o ich skrytých talentoch. Niektoré sny sú dokonca spomienkou na minulé životy.
Cvičenie: Napíšte niektorý zo svojich snov a rozoberte jeho symboliku. Urobte to sami pre seba, alebo ho napíšte ako komentár k tomuto článku.
zdroj: http://helar.wordpress.com/


Stranka na relaxacne pesnicky

20. ledna 2008 v 20:04 | hyena555 |  DOWNLOAD (filmy, knihy, programy,relax. hudba,...) - spojene s magiou a zahadami
Stranka na stiahnutie par relax. pesniciek. Staci nato kliknut pravym tlacitkom mysi a nechat ulozit a potom len prepisat koncovku na .mp3 a jeto :) jaaaj a TU je odkaz na tu stranku :)

Vytvorenie PSI gule

20. ledna 2008 v 19:56 | hyena555 |  Levitacia, telepatia, telekynezia,...

VYTRVORENIE PSI GILE

Nie, nejde o huňatých havkáčov! "PSÍ-blesk" alebo "PSÍ-guľa" (AJ: psi ball) je energetická guľa pozostávajúca z energie psí. Ešte nejde o telekinézu, ale podobne ako relaxácia, koncentácia a meditácia je to užitočná príprava na telekinézu. PSÍ-guľa sa vytvára z energie len použitím mysle. Ako na to?
Myseľ dokáže meniť hocičo. Vlastne všetko vo vesmíre, nielen tom fyzickom, ale celom vesmíre vrátane fyzického je inteligentná, vedomá energia, formovaná duchom (každý nech si pod tým predstaví toho "ducha", ktorého považuje za prapočiatok všetkých vecí).
A pretože náš duch je akoby kópiou toho prapôvodného, má podobné schopnosti. Mnohí z nás si to ešte neuvedomujú a tak, hoci podvedomie "tvoria", keď sa na veci sústredia, považujú to nie za zákonitosť, ale za šťastie či náhodu. Až keď si svoje "tvorivé" schopnosti uvedomíme, dokážeme si vedome privodiť situácie, ktoré budú náš život viesť želaným smerom a vnesú doňho to, čo si prajeme a po čom túžime.
Schopnosť tvorenia
Naša schopnosť tvoriť sa nevzťahuje len na neživé objekty. Prakticky sa týka všetkého, čo si dokážeme predstaviť - napríklad dokážeme tvoriť živé, inteligentné bytosti, ktoré môžu samostatne konať a rozhodovať sa. Tieto bytosti sa nazývajú elementári, ak ich vytvárame na astrálnej rovine, a elementáli, ak ich vytvárame na mentálnej rovine.
Elementálov alebo elementárov môžeme dokonca vytvoriť nevedome, keď sa sústredíme na to, čo považujeme za fyzickú bytosť. Ak sa napríklad sústredíme na hrdinu z komiksov natoľko, že ho začneme považovať za živú bytosť (a deti často považujú svojich obľúbených filmových hrdinov za živé bytosti), kolektívna sila tejto predstavy skutočne vytvorí na astrálnej rovine túto bytosť. Bytosť bude mať všetky vlastnosti komiksového hrdinu a bude mať svoj vlastný, nezávislý život - teda vytvorili sme "život". Takáto bytosť bude existovať, kým sa na ňu budú ľudia sústreďovať, a zanikne, keď už komiksy nebude nik čítať.
Bosoráci poznajú tieto možnosti tvorenia a dokážu si v astrálnej rovine vytvoriť bytosti so špecifickým účelom. Hovorieva sa im "servitori", služobníci, a môžu mať pozotívny cieľ existencie (napríklad varujú pred psychickým úderom), ale aj negatívny cieľ (sú určené samy na psychický útok) . My sme zatiaľ na týchto stránkach mali len jediného elementála, a ten bol určený na požieranie negativity.
Ovládanie energie
Ale aj mnoho iných typov energie je produktom mysle. Napríklad niektoré bojové umenia používajú energiu na vytvorenie ochranného štítu alebo zbrane (stačí spomenúť si na umenie šaolinských mníchov). Špeciálne v Tibete mávajú mnísi taký stupeň kontroly nad vnútornou energiou, že dokážu sedieť hodiny či dni v snehu v teplotách hlboko pod bodom mrazu, a pritom nielenže prežijú, ale sa dokonca cítia pohodlne teplo. Vlastne keď chcú, vedia roztopiť sneh okolo seba, ale aj na väčšiu vzdialenosť, pričom energiu kontrolujú len svojou mysľou.
Takže máme neuveriteľné schopnosti ovplyvňovať energiu, keď vieme, ako ich využívať. Vytváranie PSÍ-gulí je na to výborné cvičenie. Učíme sa pri ňom, ako energia funguje a ako ju kontrolovať, čo spolu s relaxáciou a koncentráciou sú dôležité mentálne podmienky pre telekinézu. Zvládnutie PSÍ-gulí nám totiž dodá potrebné presvedčenie, že vieme energiu ovládať a že dokážeme aj telekinézu.
Tvoríme PSÍ-guľu
Keď chceme tvoriť PSÍ-gule, musíme použiť tie isté postupy ako pri každej inej energetickej práci. Musíme byť absolútne uvoľnení, v správnom duševnom rozpoložení a všetky naše myšlienky sa musia sústrediť výlučne na to, čo práve ideme urobiť. Najmenšie vyrušenie alebo nesústredenosť privodí neúspech.
Ak chceme mať s PSÍ-guľami úspech, mali by sme praktizovať relaxačné, koncentračné a meditačné cvičenia, aby sme boli schopní na pokyn sa úplne uvoľniť a skoncentrovať. Čím rýchlejšie sa vieme dostať do tohto "magického" stavu, tým rýchlejšie dokážeme prejsť k samotnému vrhaniu blesku.
Začíname tým, že sa v svojom obvyklom výlučne osobnom kútiku usadíme, zavrieme oči, hĺbkovo relaxujeme a vybudujeme v sebe bielu žiariacu energetickú guľu, ktorú postupne zdvihneme do hlavy a silou vôle ju udržiavame na vrcholku hlavy.
Predstavíme si, ako sa táto žiarivá biela guľa začína spúšťať späť nadol naším telom: cez krk do pliec, kde sa rozdelí na dvojo - jedna guľa zíde do pravej a druhá do ľavej ruky. Obe postupujú dole ramenami, cez lakte až do oboch zápästí.
Keď dosiahnu zápästia, na okamih sa zastavíme a vnímame, aké mocné, žiarivé a jasné toto svetlo je. Cítime energiu gulí tak, ako slnko v najhorúcejšom lete. Cítime silu tohto žiarivého svetla a nemáme najmenšie pochybnosti, že nás bude poslúchať na povel.
Priblížime ruky dlaňami k sebe na vzdialenosť asi 7 cm a zľahka ich preliačime, takže majú miskovitý tvar, akoby sme držali neviditeľnú loptu. Predstavíme si, ako obe svetelné gule schádzajú zo zápästí do našich dlaní a vytvárajú žiarivú guľu bieleho svetla medzi rukami. Sústredíme sa na túto guľu: cítime energiu, ktorá z nej vychádza. Cítime, ako stúpa jej teplota až do bodu, keď už sa cíti horúco. Cítime pulzujúcu energiu tejto gule a chvíľu sa na ňu sústreďujeme a vieme, že má nekonečné možnosti a bude sa riadiť naším želaním, pretože sme ju vytvorili.
Pomaly začíname ruky približovať. Cítime, ako energia medzi dlaňami hustne a vytvára väčší a väčší odpor. Čím viac ruky približujeme, tým väčší odpor energia vydáva, pretože ju stláčame.
Práve sme vytvorili svoju prvú PSÍ-guľu.
Čo s PSÍ-guľou?
Niekedy PSÍ-guľu môžeme aj vidieť, ale nebýva to pravidlom. Je to totiž čistá energia a tá je fyzickému zraku neprístupná, vidia ju hlavne jasnozriví ľudia. Pretože však nad svojimi výtvormi máme absolútnu kontrolu, keď si budeme priať PSÍ-guľu vidieť, uvidíme ju. Stačí oči zavrieť, ale držať upreté na svoje dlane. Takto ju začneme vidieť. Postupne pootvoríme oči na malú štrbinku, sústredení len na plochu medzi dlaňami. Uvidíme PSÍ-guľu ako žiarivú bielu alebo belasú svetelnú guľu.
Teraz môžeme začať PSÍ-guľu formovať do rôznych tvarov. Môžeme to robiť rukami, ale v skutočnosti reaguje energia PSÍ na naše myšlienky, a tak to môžeme robiť aj celkom bez rúk.
Keď sme sa s PSÍ-guľou dostatočne pohrali, jednoducho vyrovnáme dlane, otočíme ich nahor a necháme nazbieranú energiu rozplynúť sa do priestoru. Ale ešte predtým môžeme napríklad naprogramovať PSÍ-guľu myšlienkami na to, aby splnila nejaký účel, napríklad aby liečila alebo nás chránila pres psychickým útokom.
Nakoniec otvoríme oči a chvíľku si dáme na zorientovanie sa vo fyzickom svete. Vnútorne poďakujeme univerzu, že nás obdarilo silou urobiť PSÍ-guľu, a skloníme sa pred jeho silou.
Od PSÍ-gule k telekinéze
Aj keď vytvorenie PSÍ-gule nemá nijakú inú hodnotu len zvládnutie práce s energiou, je to nevyhnutná podmienka pre rozvoj ostatných schopností, napríklad telekinézy. A tak, ako s ostatnými schopnosťami, aj tu platí - tie skutočne dobré nepoznajú skratky, ale len poctivý tréning…
zdroj: http://helar.wordpress.com/

Telekynezia - 1

20. ledna 2008 v 19:49 | hyena555 |  Levitacia, telepatia, telekynezia,...

TELEKYNEZIA - 1

Telekinéza je pohybovanie predmetmi z miesta na miesto bez použitia fyzického kontaktu. Tiež sem patrí zmena tvaru predmetov prostredníctvom pôsobenia mysle - zohýbanie lyžičiek, kľúčov, alebo len ich udržanie a stabilizovanie. Hovorí sa jej aj psychokinéza, čo je slovo gréckejo pôvodu: psyché znamená dušu a kineisis zmanená hýbať.
Telekinéza patrí k hodne metafyzickým zručnostiam. Vďaka filmom s bosoráckou tematikou už iste väčšina z nás pozná pohybovanie predmetmi na diaľku, zohýbanie lyžičiek a podobné "fenomény". Istotne, vedieť zohýbať lyžičky, levitovať veci a vyrábať "gule psí" je príťažlivá zručnosť, ale nemali by ju používať ľudia, ktorí nemajú potrebnú psychickú stabilitu. Na druhej strane, je tu aj dobrá správa - keď zvládneme telekinézu, získame tým aj spústu iných užitočných schopností - napríklad schopnosť liečiť. Liečenie sa totiž zakladá na tom istom, čo aj telekinéza.
Tieto schopnosti sú celkom reálne. Jediné, čo nám bráni ich využívať, je naše obmedzené myslenie. Všetko začína a končí myslením. Ak budeme považovať levitovanie za nemožné, bude pre nás nemožné. Ak si budeme myslieť, že to dokážeme, dokážeme to. Sme teda obmedzení len tým, v čo veríme, a silou nášho presvedčenia, že našu vieru dokážeme zhmotniť do reality. A to sa týka nielen telekinézy, ale aj diéty, skúšky z matiky alebo "ulovenia" príťažlivého partnera (čo sú všetko veci značne svetské a málo metafyzické).
Lenže tak ako vo všetkom inom, ani v tomto svete nejde všetko podľa našej vôle. Hlavne vtedy nie, ak si myslíme, že tento svet je ako obrovský supermarket, určený len pre naše potešenie - choď a obslúž sa! Ak nám chýba pokora, vďačnosť a spojenie s prostredím, ktoré manipulujeme, nikdy nedokážeme svoje manipulatívne schopnosti rozvinúť naplno. S univerzálnou energiou nie sme totiž spojení tak, že otvoríme ústa a vyjadrujeme svoje želania, ale sme s ňou spojení
Preto ak sa chceme naučiť levitovať, treba začať od niečoho, čo je dostatočne "malé" na to, aby sme uverili, že to zvládneme, ale dostatočne "veľké" na to, aby sme si boli bez tieňa pochybností istí, že to bolo dielo nás, a nie náhody…
Aspekt nás samých
Nespájame sa s Univerzom tým, že otvoríme ústa a necháme plynúť slová; spájame sa s ním cez myšlienky a pocity prekypujúce emóciou.
Čo to má do činenia s telepatiou? Nuž, všetko…
Nedokážeme fyzicky pohnúť ničím, čo vnímame ako oddelené od nás. Všetko zdanie "oddelenosti" je len ilúzia. V Univerze niet oddelenosti - všetci sme súčasťou jednej univerzálnej energie, ktorou sme poprepájaní navzájom a so svetom (viditeľným i neviditeľným) okolo nás. "Boh" nie je od nás oddelený; sme jeho súčasťou, je v nás a my sme v ňom. (A tým myslím "boh" ako základný organizačný princíp, teda nielen v kresťanskom ponímaní!) Sme stelesnením tohto princípu a sme súčasne len jedným jeho aspektom.
Takže ak sa chceme pustiť do telekinézy (ktorej schopnosť máme vďaka Univerzu), potom musíme plne uznať a osvojiť si skutočnosť, že všetko, čo sa budeme snažiť pohnúť, je časťou nás a nie niečím oddeleným od našej existencie. (Toto je ešte tá zrozumiteľná časť bosoráckeho svetonázoru! Len čo som sa dostala k Heisenbergovmu princípu neurčitosti, postretla som isté problémy s obmedzenou inteligenciou a rozhodla som sa, že bosoráctvo sa nemusí zakladať vždy na pochopení, že niekedy aj slepá viera postačí… :-P )
Takže späť k telekinéze - ak sa budeme snažiť pohnúť "tou škatuľkou zápaliek" alebo "tou ceruzou" alebo "tým čímkoľvek", nebudeme mať úspech. Keď hýbeme čímkoľvek, hýbeme totiž len jedným naším aspektom.
Ale čo ho pohne? Nuž, myšlienka. Ale čo myšlienka zmení? Energiu.
Niektorí ľudia hovoria o psychickej energii a liečivej energii, o reiki a čchi, ale všetko sú to len iné označenia pre Univerzálnu Energiu, ktorú môžeme označiť aj "quanta" z kvantovej fyziky alebo "duch".
Energia je jednoducho energia a je ovplyvňovaná myšlienkou.
A preto telekinézu môžeme definovať ako "proces hýbania aspektmi seba prostredníctvom ovplyvňovania energie pomocou mysle". Keď teda pohybujeme vecami na diaľku, je to, akoby sme pohybovali vlastným prstom alebo nohou, a to je vlastne pre človeka veľmi prirodzený proces. Akurát že pri telekinéze sa nám zdá, akoby to, čím hýbeme, fyzicky nepatrilo k nám.
Takže ešte skôr, než sa pustíme do pohybovania vecami, musíme sa úplne stotožniť s touto základnou pravdou. Kým budeme hýbať niečím "cudzím", nedokážeme tým pohnúť. Hýbať môžeme len niečím, čo je našou súčasťou.
Neobmedzené myslenie
Druhým aspektom telekinézy je viera a "neobmedzené myslenie".
Viera je neotrasiteľná vedomosť o tom, že sa niečo nielen "dá urobiť", ale že je to už "urobené". Keďže neexistuje minulosť a budúcnosť, ale len teraz, nedostaneme sa nikdy do okamihu, keď sa predmet "bude hýbať", ale len do okamihu, keď sa predmet "hýbe" alebo "je pohnutý".
Myšlienka bez obmedzenia je rovnako dôležitá. Nie je o nič ťažšie pohnúť horou ako pohnúť zrnkom piesku. Jediné, čo nás obmedzuje, je naša viera. Ak nebudeme veriť, že levitovanie zvládneme, nezvládneme ho. Už len presvedčenie, že niečo je nemožné, to robí nemožným.
Žiaľ, nie je to takisto platné aj naopak. Nestačí len veriť, že niečo je možné, aby sme to možným urobili. Väčšina skutočne hodnotných vecí v živote si totiž vyžaduje nielen pevnú vieru, ale aj poctivú prípravu.
zdroj: http://helar.wordpress.com/

Telekynezia - 2

20. ledna 2008 v 19:48 | hyena555 |  Levitacia, telepatia, telekynezia,...

TELEKYNEZIA - 2

Než prejdeme k tomu, ako sa na telekinézu pripraviť, ešte raz chcem zdôrazniť, že všetci máme vrodenú schopnosť telekinézy, ktorá si ako všetky ostatné psychické schopnosti vyžaduje len pevnú vieru, koncentráciu a zameranie myslenia tým správnym smerom.
A ešte raz - sú to zručnosti ako hýbanie predmetov na diaľku, zohýbanie lyžičiek, uzlenie oceľového lana a podobne - všetko len pomocou mysle. Toto všetko je možné.
Jediné, čo nás obmedzuje, je naša schopnosť uveriť tomu. Tá sa väčšinou potýka s pocitom, že ideme hýbať samostatnou vecou, nie len súčasťou tej istej energie, ktorou sme tvorení my sami. Tento pocit nám dávajú vnemy našich piatich zmyslov, pretože okrem fyzického sveta nie sú schopné postihnúť nič iné - ale to ešte neznamená, že by tam nič iné nebolo!
Takže dnes ideme pripraviť myseľ na telekinézu, a to meditáciou.
1. Príprava
Budeme potrebovať stoličku s pevným sedadlom (bez vankúšov) a oproti stoličke stolík.
Na stolík položíme niekoľko predmetov, ktoré budeme chcieť pohnúť alebo zohnúť. Aspoň dva z nich musia byť pre nás mimoriadne zaujímavé a jeden z nich by mal predstavovať prírodu (obrázok krajinky, kvetov a podobne).
Začíname tým, že sedíme na stoličke, chrbát máme celkom narovnaný a ruky nám voľne spočívajú na stehnách. Chrbtom sa neopierame o operadlo stoličky. Môžeme dokonca použiť stoličku bez operadla, ak takú máme.
Teraz sa pozrieme na predmety, ktoré sme položili na stolík. Každý predmet si podrobne prezrieme a vrývame si do pamäte každú jeho drobnosť. Ak treba, vezmeme ho do rúk a pozrieme si ho zo všetkých strán. Čím viac podrobností na ňom spozorujeme, tým lepšie.
Takto objekt študujeme a zapamätávame si jeho detaily po dobu aspoň 5 minút. Potom ho položíme znova na stôl.
Teraz zavrieme oči a vyvoláme si v duchu obraz objektu, tak podrobne, ako to len ide, a zo všetkých jeho strán, až ho máme celkom zhmotnený pred vnútorným okom. Toto robíme aspoň 5 minút.
Spočiatku nám môže predmet pred vnútorným okom blednúť, môže byť neostrý alebo mu môžu chýbať detaily. Nerobme si kvôli tomu starosti. Jednoducho otvoríme oči, obzrieme si ho a znova oči zavrieme - toto môžeme opakovať tak dlho, pokiaľ si nebudeme vedieť v duchu vyvolať obraz predmetu do takých podrobností, ako to len ide.
Po čase si budeme vedieť v mysli predstaviť predmet tak podrobne a tak "pevno", ako ho vnímame, keď sa pozrieme na stolík.
Pritom vieme, že predmet v našej mysli nie je taký "reálny" ako predmet na stolíku - je totiž oveľa reálnejší! Prv, než niečo môže existovať na fyzickej úrovni, musí existovať na úrovni astrálnej a mentálnej. To je zákonitosť zhmotňovania, o ktorej sa oplatí meditovať.
Všetko v celom vesmíre existuje najprv ako plán na energetickej úrovni, než sa to môže zhmotniť. Keby neexistovala schéma pre kombináciu častíc do atómov, atómov do molekúl, molekúl do buniek, buniek do orgánov a orgánov do živých bytostí, nemohli by sa zrodiť živé bytosti. Keby ste nemali plán na postavenie domu, nevedeli by ste, ako ho stavať, ako má vyzerať a čo budete pre to potrebovať. Bez plánu niet existencie.
Keď si už predmet vieme predstaviť v celej dokonalosti, urobíme to isté s ostatnými predmetmi na stolíku, až kým pri zavretých očiach si nevieme vykresliť každý z predmetov do toho najmenšieho detailu.
Kým toto nezvládneme, nemá význam prejsť do ďalšej fázy. Je jedno, koľko dní či týždňov to potrvá, musíme túto fázu najprv uzavrieť. Keď ju zvládneme, budeme vedieť v budúcnosti pracovať už bez skutočných predmetov, len s našou predstavou o nich.
Ak chceme našu schopnosť vizualizácie ešte zlepšiť, tak si predmety budeme vykresľovať s otvorenými očami, akoby voľne viseli vo vzduchu.
V ďalšom kroku môžeme predmet v mysli umiestniť na policu, kde ho budeme vidieť tak "hmotne", akoby tam skutočne bol.
Toto cvičenie je nesmierne užitočné nielen pre telekinézu, ale aj pre samotné bosorovanie, liečiteľstvo a iné psychické schopnosti.
A ešte raz - nepokračujte ďalej, kým túto fázu nezvládnete dokonale. Ušetríte si tým sklamanie z neúspechu.
2. Hlboká fyzická relaxácia
Tuto použijeme cvičenie, opísané v článku o relaxácii.
3. Meditácia
V tomto štádiu prechádzame na samotnú meditáciu, ktorá je pre úspech telekinézy podstatná.
Sedíme na stoličke so zatvorenými očami a hĺbkovo relaxujeme, ako je to popísané v bode 2.
Vyprázdnime myseľ od všetkých myšlienok, až kým nemáme v hlave absolútne prázdno, bez bočných rušení.
Keď sa dostaneme do tohto stavu, vyvoláme si v predstavivosti predmety, ktoré sme vizualizovami v bode 1.
Predstavíme si, ako splývame s predmetom, ktorý si predstavujeme, až sme s ním jedno. Predstavujeme si, že predmet je našou nedeliteľnou súčasťou a že ho dokážeme ovplyvňovať rovnako jednoducho ako našu ruku či nohu.
V predstave splynieme s predmetom úplne, až sa staneme daným predmetom. Nevnímame oddelenosť, ako nám ju obvykle ukazujú naše zmysly. Predmet i my sme len energia so spoločným vedomím.
Strávime trochu času meditovaním nad týmto poznaním, až kým už necítime žiadnu pochybnosť, že predmet i my sme jedna a tá istá vec a preto že ním môžeme hýbať ako hociktorou inou časťou nášho tela.
Teraz si predstavíme predmet blízko pri našej ruke, spojený s ňou žiarivým bielym lúčom svetla - pevne, bez prerušení.
Pohneme rukou. Pozorujeme, ako sa pri pohybe rukou začína hýbať aj predmet a kopíruje pohyb našej ruky.
Teraz v duchu otvoríme ruku a pritiahneme si predmet, pričom vidíme, ako sa lúč svetla skracuje a predmet nám hladko vkĺzne do dlane a my okolo neho zovrieme prsty.
Teraz zasa v duchu otvoríme ruku a vidíme, ako sa predmet vzďaľuje z našej dlane, ale stále s ňou zostáva spojený bielym lúčom svetla. Pohybuje sa tam, kam mu určíme - bez námahy, len na základe našej myšlienky.
Pokračujeme v meditácii s ostatnými predmetmi, hýbeme nimi a ovplyvňujeme ich a cítime, že sme s nimi nespochybniteľne spätí.
Nakoniec ukončíme meditáciu, predýchame sa a pomaly sa vrátime do normálneho sveta. Otvoríme oči, prispôsobíme svoje videnie a ukončíme meditáciu premýšľaním, aké jednoduché bolo hýbať predmetmi.
zdroj: http://helar.wordpress.com/

Telekynezia - 3

20. ledna 2008 v 19:47 | hyena555 |  Levitacia, telepatia, telekynezia,...

TELEKYNEZIA - 3

V poslednom článku o telekinéze sme hovorili o tom, čo treba urobiť ešte skôr, než s telekinézou začneme. Ale než budeme pokračovať, ešte raz by som chcela povedať, aké dôležité je pochopiť, že sme súčasťou veľkého systému, že sa cez nás prelieva energia vecí, zvierat, rastlín i iných ľudí, že nie sme "oddelení", separovaní. Toto "oddelenie" je len ilúzia, ktorú nám dáva našich päť fyzických zmyslov. Ale svet pozostáva i z niečoho iného, nielen z fyzickej reality - a na úrovni ezoterickej (alebo "mimofyzickej") reality sme všetci len dočasné uzlíky na tých istých energetických nitkách, všetci dokopy tvoríme "sieť" a cez túto sieť sme spojení navzájom bez pevných fyzických ohraničení. Nezabudnite, že i vo fyzickej realite dochádza každú sekundu nášho života na povrchu nášho tela k výmene atómov medzi naším telom a prostredím… takže aká "pevná forma"?! Skôr "plynulý prechod", ktorý nás sústavne prepája s vzduchom okolo nás. A pretože každý človek je takto plynule prepojený s vzduchom okolo seba a všetci sme spojení vzduchom navzájom, nie sme tým vzduchom spojení so všetkým okolo nás? To, čo je v bezprostrednom okolí, je s nami spojené bezprostredne; vzdialené veci a ľudia sú s nami spojené sprostredkovane.
No a teraz späť k telekinéze: Možnosti ducha sú neobmedzené. Duch je súčasť Univerzálne Energie a ako taký má schopnosť urobiť/zariadiť všetko, čo aj samotná Univerzálna Energia. Všetko, čo je okolo nás, je výtvorom Univerzálnej Energie. Rovnako dobre by to mohlo byť výtvorom nášho vlastného ducha, keby…
… sme sami seba neobmedzovali.
Naše obmedzenia, ktoré sami sebe kladieme do cesty, vo väčšine prípadov spadajú do troch skupín: nedostatok viery vo výsledok, nedostatok viery v seba samého a nedostatok vedomostí.
Jediné, čo nám stojí v ceste k mágii, sme my sami.
Myslím, že to by bol vhodný námet pre najbližšiu meditáciu. Už som spomínala, že meditácia je neodmysliteľná podmienka všetkých psychických schopností. Meditácia sa odporúča aj tesne pred tým, než sa pokúsime o telekinézu.
Hoci máme schopnosť ovplyvniť absolútne všetko, podvedomie má problém akceptovať to doslova, ak máme obmedzujúcu vieru alebo sebaobraz. A preto je aj pre telekinézu potrebné začať s malými vecami, v pohnutie ktorých dokážeme uveriť, a až "dôkazy" posilnia túto vieru, mali by sme prejsť k veciam väčším. Inak sa nám môže stať, že vďaka racionalisticek výchove bude podvedomie považovať pokus za nemožný a výsledok sa nedostaví, čo len posilní presvedčenie podvedomia a znemožní nám v budúcnosti úspechy v bosorovaní.
Takže, aby sme už konečne začali, uzavrime sa v miestnosti, v ktorej nás nikto nebude rušiť a v ktorej je príjemná teplota. (A toto nedodržíme, miesto sústreďovania na telekinézu sa budeme sústreďovať na to, ako nepohodlne sa cítime.)
Pred seba umiestnime malý stolík. Oproti stolíku si dáme stoličku - tvrdú a najlepšie bez operadla, aby nás nepokúšalo oprieť sa.
Na stolík položíme predmet, ktorý ideme ovplyvňovať. Najlepšie je začať tým, čomu sa hovorí psí-koleso. Ďalším vhodným predmetom je ručička kompasu, ktorú sa môžeme pokúsiť roztočiť silou mentálnej energie.
Točíme psí-kolesom
Ak nemáme kompas, múžeme si urobiť psí-koleso. Na to budeme potrebovať pripináčik a kus bielej lepenky (výkresu). Pripináčik položíme plochou stranou na stolík, hrotom nahor. Z výkresu vystrihneme štvorček asi 1 cm x 1 cm a opatrne ho položíme na pripináčik tak, aby sa hrot pripináčika dotýkal štvorčeka v strede (kvôli rovnováhe).
Sústredíme sa. (Sústredenie a nerušenie sú najdôležitejšie časti telekinézy.)
(Predpokladám, že v tomto bode ste už ovládli meditačné cvičenia z predošlej časti. Bez nich sa do telekinézy nepúšťajte, lebo nebudete mať úspech a posilníte svoje vlastné presvedčenie v nemožnosť telekinézy. Myseľ/duch je tiež akoby "sval" a treba ho trénovať, ak má zosilnieť.)
Takže sme si sadli na stoličku a pozeráme na predmet na stolíku pred nami (budem predpokladať, že je to psí-koleso). Urobíme si s ním meditačné a vizualizačné cvičenia, ktoré som popísala v predošlej časti článku. Staneme sa súčasťou psí-kolesa, resp. psí -koleso sa stane súčasťou nás.
A teraz prichádza to, na čo sme čakali…
Pomaly otvoríme oči a zaostríme ich na psí-koleso. Nemáme najmenšiu pochybnosť, že bude reagovať na našu vôľu rovnako, ako naša ruka alebo noha.
Obe ruky položíme napravo a naľavo od psí-kolesa dlaňami k nemu. Vzdialenosť nie je dôležitá; pre presných odporúčam vzdialenosť 10 cm alebo menej. Jednoducho to má byť blízko, nie meter od psí-kolesa.
Chvíľku venujeme uvoľňovaniu, pričom dlane máme obrátené k psí-kolesu a pomerne blízko od neho. Hĺbkovo relaxujeme a uvedomujeme si, že sme s psí-kolesom jedno a to isté a preto bude poslúchať naše myšlienky. Neponáhľame sa. Kým nie sme si absolútne istí, nemôžeme pokračovať.
Ak sme si istí, je na čase začať psí-kolesom hýbať.
Predstavíme si, ako z našich dlaní vychádzajú lúče jasného bieleho svetla. Sú rozšírením nášho tela a robia to, čo im povieme.
Predstavíme si, ako lúče z jednej ruky psí-koleso potláčajú vpred, kým lúče z druhej ruky ho poťahujú vpred tak, aby sa začalo otáčať okolo svojho stredu. Aj keď to ešte nevidíme, ale naša energia už začala psí-kolesom hýbať. Koleso už je v pohybe, len ten pohyb je zatiaľ minimálny.
Sústredíme sa celou silou na tlačenie a ťahanie; môžeme pritom hýbať rukami v patričnom smere, len sa nesmieme psí-kolesa dotknúť.
Čoskoro spozorujeme maličký pohyb psí-kolesa. S praxou ho dokážeme zrýchliť; niektorí "machri" ho dokážu zrýchliť až natoľko, že štvorček už nevnímajú ako štvorček, ale ako kruh.
Experimentujeme so zmenou smeru točenia a so zastavením psí-kolesa silou vôle.
Ohýbame lyžičky
Len čo sa nám podarilo roztočiť psí-koleso, získali sme dôkaz o svojich schopnostiach a realizovateľnosti telekinézy. Od tohto bodu začnú naše schopnosti výrazne silnieť, pretože už nemusíme prekonávať vovychovávané pochybnosti. Môžeme si trúfnuť aj na väčšie predmety - napríklad na lyžičky, ktoré môžeme zohýbať silou vôle.
Jednoducho lyžičku vezmeme do rúk. Prstami pohybujeme hore-dole po lyžičke a predstavujeme si, ako sa atómy našej ruky a atómy povrchu lyžičky premiešavajú, až sme jedna a tá istá vec.
Cítime teplo energie, ktorá preteká medzi našimi prstami a lyžičkou, a vieme, že sme jedna a tá istá sila.
Keď už o tomto nepochybujeme, zohneme lyžičku silou vôle, pretože v našej mysli je už zohnutá.
Takýmto spôsobom sa pri patričnej praxi naučíme hýbať na diaľku hocijakým predmetom. Navyše sme sa naučili fokusovať energiu, čiže sme popracovali na našich liečiteľských schopnostiach.
zdroj: http://helar.wordpress.com/

Mia Rose

20. ledna 2008 v 17:42 | hyena555 |  Moji oblubeni SPEVACI

MIA ROSE

Mia Rose celym menom Maria Antonia Sampaio Rosa sa narosila 26. januara 1988 vo Wimbledone (Londyne) neskvor sa prestahovala do Portugalska a teraz zije asi v New Yorku. Od malicka spievala (zaberalo jej to vela casu a usilia) a bola aj modelka v agenture Young faces of London (Mlade tvera Londyna). Mia sa preslavila svojimi videami ktore pridavala na znamy videoportal youtube pod menom miaarose niekedy v decembry 2006. O 3 tyzdne po pridani jej prvych videji presiahla sledovanost 1 M ludi a 4. aprila jej ponukol zmluvu Ryan Leslie k firme NextSelection Lifestyle Group,kde nahrala svoju prvu pesnicku Hold Me Now.
Mia Rose 1

Zopar najlepsich videji, ktore pridala na youtube : Uf a je to nahadzane :¤) dufam ze sa vam to paci aspon z polovicky tak ako mne :)